Kreunen of steunen?

Steunen: een interessant woord. Het betekent zowel ‘helpen’ als ‘klagen’. Er wordt dagelijks heel wat afgesteund. Helaas vooral in de negatieve zin van het woord.